FarmUp erhåller drygt 1,5 miljoner kronor genom finansiering från Jordbruksverket och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med projektet är att bygga en ny försäljningskanal med fokus på direktförsäljning från matproducent till företagskunder och offentliga kök - inklusive logistik.


Michael Degirmen, VD för FarmUp berättar:

Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Kyl- och Frysexpressen Nord och Matvärden som vi nu fördjupar.

Intresset för en lösning som kan konsolidera och standardisera både inköp och försäljning av lokal mat har visat sig vara stort. Vi kan genom att effektivisera transporterna och nyttja samfraktningslösningar inkludera fler leverantörer och samtidigt hålla nere kostnaderna, både monetärt och på vår miljö.

Tack vare det stöd vi får från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan vi ta fram en marknadsredo tjänst som inkluderar den funktionalitet som efterfrågas och krävs för att vara kommersiellt livskraftig.

De långsiktiga fördelarna med den nya plattformen kommer vara omfattande. Kortare transportsträckor, fokus på hållbart jordbruk med närproducerade matvaror och mindre svinn är några av de många fördelarna med det nya systemet. Både från ett miljö- och ett försörjningsperspektiv kommer vi kunna ha en viktig roll i framtidens matsystem och för vår krisberedskap. Det är viktigt arbete och det känns därmed fantastiskt att få förtroendet och resurserna för att kunna genomföra det.


Johan Fallberg, produktdesigner för FarmUp:

På FarmUp jobbar vi alltid nära våra kunder och tålamodet och intresset från deras sida under våra tester har varit så inspirerande. I den prototyp vi byggde och testade under hösten har vi kunnat samla in den data vi behövt för att kunna designa det färdiga systemet.

Tack vare all feedback vi har fått känner jag mig trygg i att det vi kommer bygga kommer motsvara och förhoppningsvis även överträffa våra användares förväntningar!  


Tester av systemet för företagsförsäljning sker löpande i mindre skala fram till projektets avslut i augusti 2023. Har du en koppling till Sveriges matsystem och vill vara med på resan? Tveka inte att kontakta oss:


Michael Degirmen, VD
Telefon: 0736 386 331
Mail: michael@farmup.se

Johan Fallberg, Produktdesigner
Telefon: 0722 439 523
Mail: johan@farmup.se

Med finansiering från:

Handla med FarmUp
Handla som privatkund eller som företag i mobiltelefonen
Ladda ner