Användarvillkor för konsument

Användarvillkor för användare av den tjänst som förmedlas av Rosenkvarn AB org.nr 559179–3939 med säte på Gotland.


1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är ett juridiskt bindande avtal som gäller mellan dig som kund (”Kunden”/”Du”) och Rosenkvarn AB (”Rosenkvarn”/”Vi”). Villkoren avser och gäller vid användandet av Rosenkvarns tjänst FarmUp (”Tjänsten/FarmUp”) och avser utnyttjande av FarmUp applikationer och hemsida samt vid beställning av livsmedel via Tjänsten FarmUp.

Rosenkvarn äger Tjänsten FarmUp men driver den tillsammans med producenter (”Producenter”) som säljer och levererar närproducerade varor. Närproducerat definieras av FarmUp som varor som producerats primärt i Sverige och säljs till närliggande konsumenter.

I samband med att Du blir kund hos FarmUp uppmanas Du att acceptera Villkoren som beskriver Tjänsten samt de rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Villkoren omfattar inte Produkterna som utbjuds av Producenterna utan avser endast funktionen av Tjänsten.

Hemsidan och Appen ägs av Rosenkvarn AB. Allt innehåll är skyddat av bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Företagsnamn, produktnamn, varumärken, bilder, texter, layout och information om tjänster samt produkter får inte kopieras eller användas utan godkännande av Rosenkvarn AB.

2. Om Tjänsten
FarmUp är en Tjänst som sammankopplar konsumenter och Producenter för att erbjuda köp av lokala och närproducerade varor. FarmUp ansvarar inte för Producenternas varor och inte för handlingar tagna av eller planerade av sådan part.

När Du skapar ett konto hos FarmUp och använder Tjänsten accepterar Du Villkoren och ingår därmed ett avtal med Rosenkvarn AB. Vid bekräftelse av din beställning samt registrering av dina uppgifter förbinder Du dig till Villkoren och bekräftar vidare att Du läst och godkänt Villkoren. Vid godkännandet av Villkoren intygar Du vidare att Du är 16 år eller äldre samt att inga andra hinder föreligger och att nödvändigt tillstånd från målsman, för det fall sådant krävs, finns.





2.1 Registrering för användandet av Tjänsten

För att använda tjänsten måste Du skapa ett konto och acceptera Villkoren. Kontot kan Du skapa via vår App, FarmUp. Inloggningsuppgifter väljer Du själv när skapar en profil i vårt system.

Du som Kund står ensamt ansvaret för att det uppgifter DU angett är korrekta och aktuella. Uppgifterna kan ändras efter registrering.  I samband med registreringen ombeds Du även att ge Rosenkvarn tillåtelse för platstjänster, detta för att Du ska kunna se vilka Producenter Du kan handla ifrån.

2.2 Utbud av Livsmedel

Utbudet av Livsmedel varierar beroende på tillgång hos Producenterna. Det aktuella utbudet presenteras i FarmUp Appen, där framgår det även vilken mängd Du kan köpa samt vilken Producent som utbjuder varan.

2.3 Innehåll i Livsmedlen

I FarmUp Appen presenteras av Producenterna en utförlig lista och innehållsförteckning gällande innehållet i de varor som utbjuds av Producenterna. FarmUp ansvarar inte för innehållet i varorna och inte heller för att information som presenteras angående innehållet i varorna är korrekta. Vid osäkerhet avseende innehållet ska Du som konsument kontakta de enskilda Producenterna genom de kontaktuppgifter som anges för respektive Producent i Appen.


2.4 Livsmedelshanteringen

Livsmedlen som utbjuds av Producenterna framställs och paketeras av Producenterna enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och i av Livsmedelsverket godkända miljöer.

3. Beställning och Leverans

3.1 Beställning

Beställningar av varor kan för närvarande göras i FarmUp Appen.

Vid beställning där du hämtar själv får Du välja mellan olika tider för utlämning och upphämtning av varorna från Producent. Du har eget ansvar att infinna dig och hämta varorna under utsatt tid.

Vid beställning med hemleverans ansvarar du själv för att närvara för att ta emot varorna på utsatt tid. Är du inte på plats kommer din beställning lämnas utanför din dörr. Du ansvarar även för att du angett rätt adress, där du kan kontakta FarmUps support i appen för att få kundtjänst om fel uppkommer.

Du som kund ansvarar även för att det Du lagt i varukorgen är det Du avser att köpa. FarmUp tar inget ansvar ifall Du råkat köpa fel vara. Du som kund måste självständigt kontrollera och säkerställa att Du köper rätt varor. Tar en vara slut medan Du har den i varukorgen men innan Du hunnit köpa varan plockas den automatiskt bort. Det är först när ett köp genomförts som varan är reserverad.

Efter lagd beställning kommer dina varor i iordningställas av vald Producent. Efter genomförd beställning kommer ett bekräftelsemejl att skickas till registrerad mejl där ditt köp specificeras. Efter genomfört köp kan Du se din beställning under fliken ”Order” i Appen.

3.2 Upphämtning

Tid och plats för upphämtning framgår av den information som presenteras i samband med genomförandet av beställningen. Producenten för den eller de varor Du valt att köpa kommer erbjuda olika platser och tider för utlämning. Leveransen bestäms av Producenten och Du väljer själv det alternativ som passar dig bäst.

När Du valt en viss plats och tid för leverans måste Du se till att vara närvara på den angivna platsen och tidpunkten. Finns Du inte tillgänglig för att ta emot varan anses ordern färdig och Du kommer behöva betala för köpet.

Är Producenten inte på plats under utsatt tid ska Du kontakta Producenten genom de kontaktuppgifter som anges för respektive Producent i Appen. Får Du inte tag i Producenten kontaktar Du vår vår kundservice på FarmUp via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer.

När Du träffar Producenten visar Du en QR-kod som skannas varpå Producenten lämnar över varorna. Efter det att Du mottagit leveransen övergår ansvaret på dig och eventuella skador på Livsmedlen efter det att avlämningen skett står Du för.

Livsmedlet levereras till dig utan att FarmUp har hanterat råvarorna och livsmedlen. När Du får leveransen ska råvarorna och livsmedlen förbrukas enligt de anvisningarna som visas på de enskilda förpackningarna. Förbrukas inte livsmedlen och råvarorna i enlighet med anvisningarna på förpackningen står Du själv för eventuella risker och konsekvenser av förbrukandet av varorna. Etikett med ovannämnd information finns ej på grönsaker och dylikt som säljs utan förpackning.

4. Betalningsvillkor

4.1 Priser på Livsmedel

De aktuella priserna på varorna anges i SEK och visas i Appen. Priserna sätts av de enskilda Producenterna och FarmUp ansvarar inte för bestämmandet av varornas pris.  

4.2 Pris för Tjänsten

Det är gratis att bli medlem och använda Tjänsten FarmUp.

4.3 Betalning

Betalning sker i samband med beställning i Appen. Betalning kan ske genom den/de betalningsmetoder som anges i Appen. För närvarande erbjuds enbart betalning med betalkort. Betalning med betalkort sker via betalningsleverantören Stripe. Vid betalning med betalkort tas en avgift på 5 SEK ut, detta för att täcka serviceavgifter från kortföretaget.

5. Fel varor, reklamation, ångerrätt och ändring/avbokning

5.1 Fel varor

Har Du fått fel varor eller saknar Du något från din beställning ska Du kontakta Producenten genom de kontaktuppgifter som anges för respektive Producent i Appen. Får Du ej tag i Producenten kan Du kontakta vår kundservice på FarmUp via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer.

5.2 Reklamation

Producenterna ansvarar för reklamation. Vill Du som Kund reklamera en vara ska Du kontakta Producenten som Du köpte varorna av.

Rätten att reklamera en vara gäller varor som är felaktiga enligt konsumentskyddslagstiftningen. Vill Du göra gällande ett fel i varan ska Du snarast möjligt efter det att Du upptäckt felet kontakta Producenten genom de kontaktuppgifter som anges för respektive Producent i Appen. En reklamation som görs inom två månader från de att Du som kund upptäckt felet ska alltid anses vara i tid.

Får Du som Kund ej kontakt med Producenten ber Vi dig att kontakta FarmUps kundservice via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer. I förekommande fall hjälper Vi dig med reklamationen.


5.3 Ångerrätt

Producenterna ansvarar för hanterande av ärenden vid utnyttjande av ångerrätt. Vill Du som Kund ångra en vara ska Du kontakta Producenten du köpte varorna av.

Ångerrätten vid köp av andra varor än livsmedel gäller i 14 dagar från det att Du mottog varan. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Vill Du utnyttja ångerrätten ska Du inom 14 dagar kontakta Producenten via de kontaktuppgifter som anges i Appen. I framställan ska Du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan. Däremot är enligt Distansavtalslagen (2005:59 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) är försäljning av livsmedel som snabbt kan försämras/bli gammal samt varor som med bruten försegling ej lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och att förpackningen har brutits av kunden undantagna ångerrätt. Detta betyder att Du som konsument ej har rätt att ångra ditt köp av vissa livsmedel – det omfattar t.ex. kött, mjölk, ägg osv.

Utförligare information avseende ångerrätt och vilka varor samt tjänster som är undantagna ångerrätt finns att läsa på Konsumentverkets hemsida.

Får Du som Kund ej kontakt med Producenten ber Vi dig att kontakta FarmUps kundservice via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer.


5.4 Avbokning och Ändring

När Du genomfört ditt köp läggs orden hos Producenterna som börjar förbereda varorna varför lagd order inte kan ändras. Skulle dock Du upptäcka något fel kan Du kontakta Producenten genom de kontaktuppgifter som anges för respektive Producent i Appen och be dem avboka ordern. Producenten och FarmUp avgör om det är möjligt.  

6. Ansvarsbegränsning och Förhållande till Producenter och Tredje Part

Vi ansvarar ej för Producenterna, varorna som utbjuds av Producenterna och för kvalitén på de varor Producenterna utbjuder. Vidare ansvarar vi inte för att korrekt information anges i Appen avseende innehållet i utbjudna varor. Vi ansvarar inte för reklamationer eller ärenden avseende ångerrätt. Vi ansvarar enbart för den tekniska funktionen av Tjänsten FramUp.

7. Avslutande av Konto

Villkoren gäller till dess att:

Du som kund kan när som helst avsluta ditt konto hos oss, dock ej under tiden Du har en aktiv beställning. Du avslutar ditt konto antingen via hemsidan eller i Appen. Efter att Du avslutat ditt konto kommer FarmUp radera och/eller anonymisera all personlig information om dig som kund förutom viss information som Vi enligt lag måste spara.

Bryter Du som kund mot Villkoren eller uppträder Du på annat vårdslöst sätt kan Du bli avstängd från att använda Tjänsten utan vidare förklaring.

8. Kundtjänst

Kontakta Producenten för frågor angående beställningen av varorna. Kontakta Producenterna genom de kontaktuppgifter som anges för respektive Producent i Appen. Får Du inte kontakt med Producenten kan Du kontakta FarmUps kundservice via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer.


9. Force Majeure

Skulle yttre omständigheter bortom rimlig kontroll medföra att FarmUp inte kan fullfölja sina åtagande mot dig som kund ska det ej anses vara ett brott mot Villkoren. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

10. Cookies

Vi använder oss av cookies/kakor på hemsidan och i Appen för att förbättra användarupplevelsen.

11. Personuppgifter

Rosenkvarn AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning och ditt köp. Hur Vi behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som samlas in kan Du läsa om i vår Integritetspolicy.  

12. Ändring av tjänsten och Villkoren

FarmUp kan utan förvarning till Kund ändra, förändra, ersätta eller ta bort innehållet i Tjänsten utan att ge särskilt meddelande om detta. FarmUp äger även rätt att ändra avgiften för Tjänsten och dess storlek.

FarmUp förbehåller sig vidare rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst och utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Ändringar av Villkoren kommer att publiceras på hemsidan och i Appen. Ändringarna träder i kraft en vecka efter det att FarmUp har informerat Kunden om ändringen per mejl eller i samband med att Kunden accepterat Villkoren i Appen vilket görs i samband med köp. Aktuellt gällande Villkor finns alltid publicerad på FarmUp.se samt i Appen FarmUp.

Den vid var tid gällande version av Villkoren som fanns publicerad för tidpunkten vid orderläggning är gällande för ordern.


13. Tvistlösning och tillämplig lag

Vi hoppas inte det händer men skulle det hända att en tvist uppstår försöker vi lösa den direkt med dig som Kund. Skulle Vi inte vara lyckosamma med att hitta en lösning kan Du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvister rörande tolkningen och tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag. Tvister ska avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Gotlands Tingsrätt ska vara första instans.